ePUAP zmieni się z eo Networks

Badanie użyteczności, przygotowanie i dostarczenie architektury informacji, prototypu interfejsu użytkownika oraz projektu graficznego interfejsu użytkownika ePUAP w wersji standardowej i mobilnej to część zadań, które zrealizuje firma eo Networks dla Centrum Projektów Informatycznych oraz projektu ePUAP2.

W dniu 20 listopada została zawarta umowa pomiędzy CPI a eo Networks, która wygrała przetarg i zrealizuje szereg prac badawczych i projektowych dotyczących platformy ePUAP.

Głównym celem, który chcemy osiągnąć realizując to zamówienie, jest zwiększenie wygody załatwiania spraw urzędowych przez obywateli za pomocą strony www.epuap.gov.pl. Poprawa użyteczności portalu ePUAP oraz jego przebudowa w obszarze architektury informacji oraz interfejsu graficznego to zmiany wynikające z zakładanej i planowanej rozbudowy platformy ePUAP oraz odpowiedź na uwagi zgłaszane przez użytkowników ePUAP – podkreśliła Pani Agnieszka Boboli Dyrektor CPI.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację szczegółowych zadań tj.:

  1. Zmniejszenie liczby i częstotliwości popełniania błędów przez Użytkowników ePUAP.
  2. Zwiększenie zrozumiałości treści na stronie, w tym komunikatów kierowanych z ePUAP do użytkowników.
  3. Zwiększenie satysfakcji i komfortu korzystania z ePUAP (łatwość znajdowania informacji, skrócenie czasu i zmniejszenie liczby kroków potrzebnych do realizacji usługi: od powzięcia potrzeby realizacji usługi, poprzez jej znalezienie, wywołanie (inicjalizację), realizację, aż po jej zakończenie).
  4. Zwiększenie popularności strony ePUAP (w szczególności – dostępnych na ePUAP usług) w internetowych serwisach wyszukiwawczych.
  5. Zwiększenie dostępności systemu ePUAP - w tym na urządzeniach mobilnych.
  6. Zwiększenie dostępności systemu ePUAP dla osób z dysfunkcjami (obecnie platforma ePUAP spełnia wymagania WCAG 1.0 na poziomie A, które zostaną zwiększone do wersji WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA, z wyłączeniem tłumaczenia transmisji audio i video).
  7. Zmniejszenie potrzeby zasięgania przez użytkowników pomocy (m.in. podręczniki, najczęściej zadawane pytania, wsparcie użytkowników ePUAP) z obszaru interakcji z ePUAP.
  8. Zmniejszenie obaw przed załatwianiem spraw urzędowych online.


Realizacja umowy została podzielona na 3 etapy: prace analityczne, prace projektowe oraz nadzór nad procesem wytwórczym nowej wersji ePUAP dokonywanym przez podmiot trzeci. Prace w ramach pierwszego etapu umowy rozpoczną się już w listopadzie br.

Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management