Rada Nadzorcza powołała Zarząd eo Networks S.A.

W dniu 13 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza eo Networks S.A. podjęła decyzję o powołaniu na nową 3-letnia kadencję Zarządu Spółki w składzie:

  • Stefan Batory - Prezes Zarządu
  • Ewa Jagiełło - Wiceprezes Zarządu
  • Rafał Jagniewski - Wiceprezes Zarządu
Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management