Znaczny wzrost przychodów w 2011 roku

W opublikowanym ostatnio raporcie rocznym, eo Networks S.A. potwierdziła wcześniejsze zapowiedzi wyników finansowych za rok 2011. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 34,7 mln zł, co oznacza 10% wzrostu wobec wyniku za 2010 r. 

W ubiegłym roku eo Networks S.A. zrealizowała cele finansowe poprawiając zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wynik netto (2,6 mln zł wobec 2,5 mln zł rok wcześniej). Co istotne z punktu widzenia strategii rozwoju spółki, w ubiegłym roku wyraźnie wzrosła sprzedaż produktów i usług poza granicami Polski. Wartość sprzedaży zagranicznej skoczyła o blisko 20% z 5,4 mln zł w roku 2010 do 6,4 mln zł w 2011 r. 

Na 2012 rok Zarząd eo Networks S.A. planuje dalszy rozwój m.in. dzięki rozwinięciu działalności przez spółkę zależną na rynku niemieckim oraz aktywne poszukiwanie atrakcyjnych podmiotów lub zespołów programistycznych. Cele te będą realizowane ze środków pozyskanych w ubiegłorocznej ofercie prywatnej, a także ze środków własnych Spółki. W tym celu Zarząd zarekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za rok 2011 na kapitał zapasowy spółki.
Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management