Kontakt dla inwestorów Kontakt dla inwestorów

Relacje z inwestorami

eo Networks S.A.
ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa 
Tel.: (22) 532 15 30 
Fax.: (22) 532 15 31 
e-mail: inwestor@eo.pl

Rafał Jagniewski 

Wiceprezes Zarządu  Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management