Czym jest

Multichannel Insurance Sales Platform to platforma wspierająca sprzedaż i obsługę produktów ubezpieczeniowych. Na platformę sprzedażowo-transakcyjną składają się trzy główne moduły: portal dla sieci sprzedaży, portal dla klientów i moduł zarządzania produktami. Całość jest autorski rozwiązaniem eo Networks S.A. Dzięki wykorzystaniu Multichannel Insurance Sales Platform klienci mogą:
 • definiować i modyfikować skomplikowane formularze sprzedażowe praktycznie bez udziału zewnętrznego wykonawcy,
 • uruchamiać produkty w różnych kanałach sprzedaży bez konieczności modyfikowania systemów produktowych,
 • integrować rozwiązanie z dowolnymi systemami produktowymi dzięki architekturze opartej o SOA,
 • udostępniać zdefiniowane produkty poprzez przeglądarki WWW oraz urządzania mobilne.

Korzyści i odbiorcy

Główne korzyści

 • Skrócony czas wprowadzania nowych produktów na rynek. Elastyczność modułu zarządzania produktami oraz otwarte interfejsy do innych systemów informatycznych pozwalają na skrócenie czasu definiowania i wprowadzania nowych produktów ubezpieczeniowych na rynek, bez konieczności angażowania osób technicznych.
 • Wzrost konkurencyjności. Ograniczenie kosztów organizacyjnych dzięki lepszemu przepływowi informacji i automatyzacji procesów oraz możliwość wykorzystania nowych kanałów sprzedaży (Internet) pozwala znacznie zwiększyć konkurencyjność towarzystwa na rynku ubezpieczeń.
 • Obniżenie kosztów operacyjnych. Elektroniczne formularze wniosków pozwalają wyeliminować błędy popełniane podczas wypełniania wersji papierowych. Wpływa to znacząco na jakość danych i zmniejszenie liczby korekt. Udostępnienie kanałów samoobsługowych i automatyzacja procesu sprzedażowego prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych.
 • Wyższa jakość obsługi klienta. Wsparcie procesu sprzedaży oraz automatyzacja procesów obsługi ubezpieczenia mają znaczący wpływ na zwiększenie poziomu satysfakcji klientów i partnerów towarzystwa ubezpieczeniowego.

Potencjalni odbiorcy

Towarzystwa ubezpieczeniowe o dowolnych kanałach dystrybucji:
 • direct,
 • własna sieć sprzedaży,
 • agencje ubezpieczeniowe,
 • pośrednicy finansowi,
 • banki.

Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management