Nagrody i stowarzyszenia

Ranking Deloitte Technology Fast 50 CE (2005-2011)

eo Networks jako jedyna polska firma znalazła się przez 7 lat z rzędu w rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE. Ranking ten skupia najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa technologicznie innowacyjne w Europie Środkowej, opierając się na dynamice wzrostu ich przychodów operacyjnych. Wszystkie spółki ubiegające się o udział w kategorii głównej programu muszą spełnić wiele kryteriów, w tym min. opracowywać lub wytwarzać autorskie produkty i/lub ponosić istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe.

Ranking Fast500 EMEA (2007-2010)

Ranking ten, w którym eo Networks znalazło się 4 lata z rzędu, porównuje najszybciej rozwijające się publiczne i prywatne spółki technologicznie innowacyjne z regionu EMEA (ponad 30 krajów). Kwalifikacja do rankingu następuje poprzez analizę procentowego wzrostu przychodów operacyjnych ze sprzedaży z ostatnich pięciu lat.
 

Członkostwo w Business Centre Club (BCC)

Business Centre Club jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
 

Przynależność do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych skupia 265 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących blisko 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych. Celem Stowarzyszenia jest udzielania wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych możliwie najwcześniej, często na długo przed uchwaleniem przepisów), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów).
 

Członkostwo w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

Izba skupia podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. PIIT wyjaśnia i postuluje zmiany w wielu ustawach i rozporządzeniach dotyczących przepisów: podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego. Ponadto zajmuje się promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm na forum europejskim. 
 
Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management