Certyfikaty Certyfikaty

W ramach stałego podnoszenia kompetencji pracownicy uczestniczą w okresowych szkoleniach z zakresu administrowania systemami, wsparcia technicznego oprogramowania, instalacji i konfiguracji systemów sieciowych oraz serwisu sprzętu komputerowego. Potwierdzeniem kwalifikacji kadry są uzyskane tytuły zawodowe:

 • Altiris Certifired Professional
 • Altiris Certified Engineer
 • Citrix Certified Sales Professional
 • Citrix Certified Administrator (CCA)
 • Citrix Certified Instructor (CCI)
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Dell Workstations Certification 5.0
 • Dell Optiplex Certification 5.0
 • Dell Latitude Certification 5.0
 • Dell Server Setup Certification 4.5
 • Dell EMC Certification ESF Level2
 • Intel Solution Consultant
 • Intel Network Integrator Specialist
 • Intel Platform Integrator Specialist
 • ITIL Expert
 • ITIL Foundation
 • ITIL Intermediate
 • ISTQB Foundation Level Certificate
 • Linux Professional Institute Certification level 1
 • Microsoft Certified Professional
 • Microsoft Certified Trainer
 • Microsoft Certified Database Administrator
 • Microsoft Certified System Engineer
 • Microsoft Certified Application Developer for Microsoft .NET
 • Certified MySQL 5.0 Database Administrator
 • Novell Certified Linux Engineer (CLE)
 • Novell Certified Linux Professional (CLP)
 • Novell Certified Linux Administrator (CLA)
 • Novell Certified Linux Professional 9
 • Novell Certified Linux administrator 10
 • PostgreSQL Botcamp, Big Nerd Ranch
 • Prince2 Foundation
 • Prince2 Practitioner
 • Project Management Professional (PMP)
 • Red Hat Certified Architect
 • Red Hat Certified Engineer (Red Hat Enterprise Linux 5)
 • Sun Certified Java Programmer 5.0
 • Sun Certified Web Component Developer 1.4
 • Sun Certified Business Component Developer 5.0
 • Sun Certified Developer for Java Web Services 1.4
 • Sun Certified Network Administrator
 • Sun Certified Security Administrator
 • Sun Certified System Administrator for the Solaris 10 OS
 • Sun Java System Directory Server EE 6.x Analysis and Planning
 • Sun Java System Directory Server: Advanced Design and Deploy
 • VmWare Certified Professional