Praca w eo Networks Praca w eo Networks

eo Networks S.A. jest firmą, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i rozwoju innowacyjnego oprogramowania, a także w usługach serwisowych. Kluczowymi obszarami naszej działalnością jest branża finansowa, ubezpieczeniowa, medialna i sektor publiczny.

Różnorodność prowadzonych przez nas projektów pozwala naszym pracownikom nie tylko rozwijać się i zdobywać nowe doświadczenie, ale na tej podstawie dokonywać oceny swoich preferencji i oczekiwań wobec dalszego rozwoju kariery. Jesteśmy przekonani, że takie bogactwo możliwości i wielokierunkowość naszych działań sprawia, że w trakcie pracy nie ma czasu na nudę, a większość z nas ma możliwość znalezienia dla siebie obszaru, w którym będzie czuć się najwygodniej.

Odpowiadając na wymagania rynku pracujemy w różnych strukturach projektowych: jako główny wykonawca, realizując zadania wspólnie z klientem, jako podwykonawcy oraz oddając zarządzanie w ręce innych organizacji.

Duży nacisk kładziemy na to, aby prace realizowane był według najlepszych metodyk i przy zachowaniu procedur. W zależności od celu jaki stawia przed nami klient oraz tego, jakie metodyki są stosowane po jego stronie, pracujemy zgodnie z tradycyjnymi metodami zarządzania projektami (Prince2, PMI), jak i iteracyjno-przyrostowymi (Agile, Scrum), do organizacji pracy stosujemy wybrane elementy ITIL.

Intensywnie pracujemy nad tym by wszystkie metody, procedury i zasady nie przysłoniły nam zdrowego rozsądku i nie utrudniły dobrej komunikacji. Bez względu na to co robimy, przedkładamy ludzi i interakcje ponad procedury i narzędzia.

Otwarta komunikacja, możliwość wymiany opinii i dzielenie się wiedzą jest dla nas podstawową wartością. Pozwala nam to nie tylko lepiej się poznać i dobrze czuć się w pracy, ale przede wszystkim ułatwia podejmowanie decyzji i skraca ścieżkę, którą należy przejść by, realizować zadania i szybko reagować na zmieniającą się sytuację w projektach.

Nasz zespół tworzy ponad 200 specjalistów w oddziałach w różnych lokalizacjach, m.in. w Warszawie, Tarnobrzegu, Białymstoku, Łodzi, Płocku, Poznaniu i Monachium. Doświadczenie członków zespołu eo Networks obejmuje realizację ponad dwustu projektów. Są to między innymi systemy transakcyjne, workflow, CRM, BPM, portale i vortale informacyjne, rozwiązania e-commerce B2B i B2C, portale korporacyjne, systemy zarządzania wiedzą, rozwiązania back-office i front-office, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, serwerowni, dostawy sprzętu i migracja systemów.

Taka różnorodność wyzwań pozwala nam kumulować i rozwijać nasze kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań.

Czego możesz spodziewać się pracując w eo Networks:

•    Szacunku i poszanowania indywidualności
•    Dobrze zorganizowanych zespołów
•    Możliwości realizowania własnych pomysłów
•    Przejrzystej i otwartej komunikacji
•    Pełnych wyzwań projektów
•    Pracy z nowymi technologiami
•    Rozwijających zadań
•    Dopasowanych do potrzeb szkoleń