Projekt SOLR

O projekcie

Tytuł projektu

Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR

Okres realizacji

Od lipca 2011 do marca 2013

Opis projektu 

Celem projektu jest budowa zintegrowanego systemu wyszukiwania informacji w systemach informatycznych - wyszukiwarki informacji. Zaplanowane badania i prace rozwojowe przyczynią się do postępu technicznego w obszarach technologii związanych z internetem, metod projektowania, rozwijania, instalowania i utrzymywania oprogramowania. Wyszukiwanie informacji jest obecnie niezbędnym elementem każdego systemu informatycznego, na przykład: zintegrowanych systemów zarządzania, portali internetowych lub serwisów e-usług. Firma eo Networks dostarcza systemy informatyczne i internetowe, których niezbędnym elementem jest każdorazowo moduł wyszukiwania.

Obecnie firma prowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz buduje środowisko produkcyjne dla zintegrowanej „wyszukiwarki informacji", która będzie oferowana jako:

  • samodzielny produkt (implementacje do istniejących systemów informatycznych),
  • element kompleksowych wdrożeń systemowych oferowanych przez eo Networks,
  • samodzielny produkt oferowany innym producentom oprogramowania na potrzeby wykorzystania w realizowanych przez nich wdrożeniach.

W ramach założeń projektu wskazać można następujące innowacyjne cechy nowej wyszukiwarki:

  • pełne wsparcie dla języka polskiego, tj. lematyzacja, stemming,
  • orientacja na strukturę danych występujących u klienta,
  • kategoryzacja wyników wyszukiwania ze względu na określone przez użytkownika cechy,
  • bardzo łatwa skalowalność wydajności.
     

Zapytania ofertowe

Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management