Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy niezbędne do świadczenia usług IT przez eo Networks i partnerów

O projekcie

TYTUŁ PROJEKTU: „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy niezbędne do świadczenia usług IT przez eo Networks i partnerów"
 
OKRES REALIZACJI: 01.01.2014 – 28.02.2015
 
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:
Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnego systemu B2B oraz jego integracji z systemami teleinformatycznymi partnerów biznesowych Spółki.
System B2B umożliwi realizację szeregu procesów bez wykorzystania tradycyjnego czynnika ludzkiego: obsługi zamówień, zarządzania projektami, rozliczeniowo-analityczno- raportowego, obsługi reklamacji. Głównym celem usługi będzie zautomatyzowanie procesu udostępniania przez partnerów biznesowych swoim klientom informacji, oraz umożliwienie edycji parametrów dotyczących ich środowisk hostingowych.
 
 
Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management