Czym jest

SOTE (System Obsługi Tytułów Egzekucyjnych) to system obsługi zajęć egzekucyjnych obsługiwanych przez bank na podstawie zawiadomień o zajęciu wierzytelności przesyłanych przez komorników. Głównym zadaniem stawianym aplikacji SOTE jest automatyzacja tego procesu i ograniczenie konieczności ich ręcznej obsługi.

SOTE to system kompleksowy i bezpieczny. System wspiera obsługę wszystkich typów zajęć egzekucyjnych pochodzących z dowolnego, uprawnionego do egzekucji organu (komornik sądowy, komornik skarbowy, służby celne). Elastyczny model uprawnień SOTE pozwala zabezpieczyć dostęp do systemu w sposób optymalny. Architektura systemu SOTE pozwala na integracje go z popularnymi w sektorze bankowym systemami bankowymi (między innymi Def300, GT14/T24, Profile, Globus, Altamira).

Korzyści i odbiorcy

Główne korzyści

  • Zmniejszenie kosztów obsługi dochodzenia należności
  • Automatyzacja i usprawnienie procesu obsługi należności
  • Bezpieczny przepływ danych
  • Integracja z popularnymi systemami bankowymi

Potencjalni obiorcy

Wszystkie podmioty sektora bankowego:
  • banki krajowe,
  • banki spółdzielcze,
  • przedstawicielstwa banków zagranicznych,
  • instytucje kredytowe.
Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management