Ubezpieczenia Ubezpieczenia

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2016

Numer raportu: 06/2017 Data: 12.05.2017 10:00 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2016 rok. ...

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Numer raportu: 05/2017 Data: 11.05.2017 11:00 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017 roku....

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017 korekta raportu bieżącego nr 1/2017

Numer raportu: 04/2017 Data: 09.05.2017 15:00 Zarząd eo Networks S.A. ("Spółka") działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu...

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Numer raportu: 03/2017 Data: 14.02.2017 10:00 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2016...

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Numer raportu: 02/2017 Data: 13.01.2017 12:00 W związku z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 13.01.2017 r., na podstawie §...

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Numer raportu: 01/2017 Data: 09.01.2017 12:00 Zarząd eo Networks S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z...

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Numer raportu: 01/2017 Data: 05.01.2017 12:00 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w...

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Numer raportu: 13/2016 Data: 06.12.2016 10:00 Zarząd eo Networks S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Stefana Batory...

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Numer raportu: 12/2016 Data: 14.11.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. ...

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku - korekta raportu kwartalnego nr 10/2016

Numer raportu: 11/2016 Data: 14.10.2016 10:00 Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Korekta...Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management