eo Networks S.A.

Błażej Piech - Prezes Zarządu

Pan Błażej Piech jest absolwentem Wydziału Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Od 1996 roku prowadził działalność gospodarczą w branży IT początkowo jako osoba fizyczna, potem jako spółka jawna Comtech Błażej Piech Sylwester Kominek z siedzibą w Warszawie, która była podstawą do utworzenia IPTech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w okresie 2011 - maj 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (w okresie 18 luty 2013 - 14 maja 2013 będąc czasowo oddelegowanym do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta), a od 15 maja 2013 objął stanowisko Prezesa Zarządu.

 

Rafał Jagniewski - Wiceprezes Zarządu

Pan Rafał Jagniewski jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada tytuł MBA – Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim. Od 2000 do grudnia 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy, a od 2001 do grudnia 2007 r. pełnił też funkcję Członka Zarządu w Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie. Od grudnia 2007 do lutego 2009 był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Comp Safe Support S.A.). Od października 2009 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Prywatnie utytułowany brydżysta, Arcymistrz Międzynarodowy (PZBS), World Master (WBF), zawodnik Bridge24.pl Warszawa.
 

Firma eo Networks, Premier Partnerem Hitachi Data Systems, wprowadza rozwiązania z rodziny Identity Management